Copyright © 2003 - 2017 Vlinder-en libellenwerkgroep Zeeland          Laatste update: 15 juli 2017  Statistiek

Van 19 november 2016 t/m 29 oktober 2017: Tentoonstelling Goedaert in het Zeeuws Museum te Middelburg, Abdij 3-4, 4331 BK Middelburg.

https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl/plan-je-bezoek/nu-in-het-museum

 

Vanwege te twijfelachtige weersomstandigheden, hebben we de excursie naar de Moerputten voor vooral het Pimpernelblauwtje niet door laten gaan. Gelukkig komt er al snel weer een herkansing, want op 29 juli staat er alweer een prachtig gebied op het programma om te gaan bezoeken. We willen dan vooral aan de Vlaamse kant van de beek 't Merkske gaan kijken. Voor vlinders, maar vooral libellen een leuk gebied. Er zijn soorten te zien als zwarte en zwervende heidelibel, tengere grasjuffer, de beekjuffers en koraaljuffer.

 

Zaterdag 29 juli 2017: Om 11.00 uur starten we een wandeling naar 't Merkske. Vanaf de parkeerplaats van Staatsbosbeheer (Hoogstratensebaan 83, 5114 AK Castelré, zie ook kaartje) lopen we naar de beek om te kijken wat daar zoal vliegt.

Om 12.30 uur verplaatsen we ons met de auto een paar kilometer naar het zuiden, naar bezoekserscentrum De Klapekster, Kolonie 41, 2323 Wortel (België). Vanaf een uur of één lopen we naar de vennen van Wortelkolonie/Castelrése heide. Aan de Vlaamse kant is Bart Hoeymans, boswachter bij het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, onze gids. Hij kan ons de mooiste plekken aan de Vlaamse kant van het natuurgebied laten zien!

 

Praktische info:

Neem zelf eten en drinken mee. Rond een uur of vier in de middag zijn we wel terug bij het BC, dan kunnen we daar nog een pint drinken om de excursie af te sluiten!

Graag voor 23 juli opgeven bij Ralf Joosse door een email te sturen naar: zeelandica@gmail.com. Bij slecht weer gaat de excursie namelijk niet door. Ook om carpoolafspraken te maken is het handig om de deelnemers te kennen, zodat er afspraken kunnen worden gemaakt om samen te rijden.