Copyright © 2003 - 2017 Vlinder-en libellenwerkgroep Zeeland          Laatste update: 16 maart 2018  Statistiek

21 maart 2018:  Algemene Leden Vergadering. De resultaten van de vijf jaar durende actie : Op de bres voor de Zeeuwse zes" zullen worden besproken. De avond begint om 19:45 uur.  

Locatie: Hollandse Hoeve, Mec de Bevelanden, Kattendijksedijk 23, Goes.

 

Definitieve data en meer info in de volgende Prikkebeen en via de website en e-mail.